De Combi Methode - Van Werk Naar Werk volgens het Terneuzenmodel, Certificering Vakmanschap

Combi methode
Het gelijktijdig scholen van langdurig werklozen (leer/werkplekken) en eigen laaggeschoold personeel naar het niveau van de startkwalificatie met behoud van productiecapaciteit.

Van werk naar werk
De 'van werk naar werk' methode volgens het 'Terneuzenmodel' is opgezet voor met ontslag gaande laaggeschoolde werknemers, weliswaar vaak met lange werkervaring, maar niet in het bezit van een algemeen branche erkende opleiding die bij een reorganisatie of personeelsreductie veelal niet meer als vakkracht verder kunnen en in een inkomensval terecht komen.

Certificering vakmanschap
Certificering vakmanschap gaat uit van een scholingsmodel om alsnog een startkwalificatie te verwerven met een officieel erkend vakdiploma ( in het eigen of op een ander vakgebied) om daarmee de interne en externe marktwaarde van het zittende laaggeschoold personeel te verhogen. Beter employable / inzetbaar betekent tegelijk dat bij een reorganisatie of herstructurering gemakkelijker op de arbeidsmarkt een nieuwe werkplek gevonden kan worden.


Klanten:
  • Overheid
  • Bedrijfsleven
  • NGO's

Boeken:

Met het Oog op de Arbeidsmarkt 2001 ISBN 90-806768-1-0

Focussing on the Labour Market 2001 ISBN 90-806768

De lange weg naar den Haag 2003 ISBN 90-70108-52-6



Diversiteit/Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Ton van der Bruggen is op 28 mei door minister Rita Verdonk ge´nstalleerd als lid van het
ambassadeursnetwerk Diversiteit 2005/2006 
Ton van der Bruggen is voorzitter van EUKEF (European Knowledge Exchange Forum) introductie/ uitbouw van MVO in Roemenie.


Buitenland
Employable wordt ook in het buitenland betrokken bij het opzetten van projecten op het gebied van werkgelegenheid, herstructurering, duale trajecten leren/werken,
arbeidsvoorziening, diversiteitsvraagstukken en MVO .
Powered by Paul Joosen