Employable biedt advisering en projectmanagement op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.

Ton van der Bruggen heeft vanuit zijn eerdere functie als manager van het Philips Werkgelegenheidsplan de
afgelopen jaren een drietal nieuwe bemiddelingsmodellen bij personeelsreductie en herstructurering ontwikkeld.
Bemiddelingsmodellen die door de Organisatie voor Strategisch Onderzoek (OSA) in juni 2004 zijn uitgeroepen tot
'best practices WW preventie'.

Daarnaast ontwikkelt Employable projecten in het kader van etnisch ondernemerschap, waaronder het project 'zelfstandig klussenbus ondernemer' voor jonge werklozen.Projecten die door Employable worden uitgevoerd:

Werkgelegenheidsprojecten
Het opzetten en begeleiden van werkervaringsprojecten voor langdurig werklozen en doelgroepen.

Herstructurering
Advisering op het gebied van personeelreducties en (pro-actieve) herstructurering.

Duale leer/werkprojecten
Het adviseren en opzetten van duale leer/werkprojecten voor werklozen (leerplekken) evenals voor eigen laaggeschoold personeel.

Preventie WW trajecten
Het adviseren bij de uitvoering van projecten (preventief en curatief) met als doel om met ontslag vertrekkende werknemers voor de WW te behoeden.

Arbeidsmarktonderzoek
Het onderzoeken van de (toekomstige) vraagkant van de arbeidsmarkt als onderdeel van advisering bij personeelsreducties en herstructureringsprocessen.

Powered by Paul Joosen